Welcom to our archive

Our Archive

Nieuws

Tegemoetkoming vaste lasten MKB

Vanaf dinsdag 30 juni 12.00 uur kan de TVL aangevraagd worden op deze website met behulp van e-herkenning of DigiD. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de Coronacrisis. Het betreft dezelfde sectoren die zijn vastgesteld voor de TOGS regeling. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u minimaal …

Mededeling - Nieuws

Schriftelijke arbeidsovereenkomst i.v.m. WAB

Op 1 januari 2020 trad de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking. Om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen moet de werknemer een vast contract hebben. Dit vaste contract moet schriftelijk zijn vastgelegd. De lage premie geldt niet voor oproepkrachten die een contract voor onbepaalde tijd hebben. Omdat het niet altijd lukt …

Nieuws

Update steunpakket 2.0

Vandaag is bekend gemaakt dat een aantal voorwaarden voor steunpakket 2.0 zijn gewijzigd na overleg van het kabinet met de sociale partners. Hier volgt een korte samenvatting. De termijn van het gehele steunpakket 2.0 wordt verlengd met 1 maand van 1 september naar 1 oktober. De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) wordt verhoogt van maximaal …

Nieuws

Noodpakket voor banen en economie 2.0

Dinsdag 19 mei heeft de overheid weer enkele versoepelingen aangekondigd. Helaas kunnen niet alle ondernemers weer aan het werk. Woensdag 20 mei is er een nieuw / gewijzigd steunpakket gepresenteerd. Het eerste pakket was voor een periode van 3 maanden (maart / april / mei), maar gaat doorlopen onder (deels) gewijzigde voorwaarden. Hieronder treft u …

Nieuws

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Bedrijven in sectoren die in het eerste pakket gebruik konden maken van de TOGS (€ 4.000 tegemoetkoming) komen nu in aanmerking voor deze nieuwe regeling. De TOGS geldt tot 15 juni, maar kan tot 26 juni worden aangevraagd. De TVL kan vanaf half juni worden aangevraagd en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni. Er …

Nieuws

Verlenging en aanpassing tegemoetkoming loonkosten (NOW)

De huidige regeling wordt verlengd, maar er vinden wel enkele wijzigingen plaats. Highlights verlenging: De nieuwe regeling kan vanaf 6 juli (streven) worden aangevraagd Voorwaarde blijft dat er minimaal 20% omzetverlies moet zijn De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor een periode van 3 maanden, startend op 1 juni, 1 juli, of 1 augustus De regeling …

Nieuws

Crisispakket NL leert door

Dit pakket is een aanvulling op de grote investeringen die sociale partners en het bedrijfsleven nu doen om de werkgelegenheid zo goed mogelijk te behouden. Het doel is mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten …

Nieuws

TOZO

Deze regeling wordt verlengd tot eind augustus, maar met gewijzigde voorwaarden. Indien de partner een inkomen heeft boven het sociaal minimum kan onder TOZO-2 geen gebruik meer gemaakt worden van de tegemoetkoming in inkomensondersteuning. De regeling is mogelijk als verlenging (via een verkort formulier) en als nieuwe aanvraag. Ook het aanvragen van een lening tot …

Belasting - Nieuws

Belastingmaatregelen Coronacrisis

Highlights verlenging: De periode voor het aanvragen is verlengd van 19 juni tot 1 september Nu het uitstelbeleid wordt verlengd, is besloten de verlaging van de invorderingsrente te verlengen tot 1 oktober 2020 Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot …

Nieuws

Overige regelingen Coronacrisis

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting Als ondernemer in de bv mag je het ‘coronagerelateerde verlies’ over 2020 al in 2019 aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Hier zijn echter strenge voorwaarden aan gekoppeld. Wij kunnen in uw specifieke situatie bekijken of dit van toepassing is. Coronakredietverlening- en garanties (via kredietverstrekker) De corona garantie-instrumenten voor liquiditeitssteun, zoals de …