Welcom to our archive

Our Archive

Nieuws

Lage en hoge WW-premie per 1 augustus 2021 verlaagd

De lage WW-premie wordt per 1 augustus 2021 verlaagd van 2,7 naar 0,34 procent. De hoge WW-premie gaat omlaag van 7,7 naar 5,34 procent. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over het tijdpad van het wetsvoorstel tot intrekking Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en de verlaging van de Awf-premies. Het streven is het …

Nieuws

Nieuwe btw-regels voor e-commerce in de EU

Bent u een Nederlandse ondernemer en levert u goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u de btw meestal aangeven en betalen in het EU-land waar u levert. Voor deze leveringen kunt u het zogenoemde éénloketsysteem gaan gebruiken. Ook als u diensten levert in de EU. Vanaf 1 juli 2021 geldt …

Nieuws

Ook in 2021 geen herziening WW-premie bij overwerk

In 2021 zal er nog veel overwerk nodig zijn als gevolg van het coronavirus. Daarom heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dat u als werkgever ook in 2021 geen herziening van de lage WW-premie hoeft toe te passen bij meer dan 30% overwerk. Lage WW-premie corrigeren Sinds 1 januari 2020 betaalt u …

Nieuws

Pensioenfonds PFZW schaft per 2022 voorschotpremie af

Recentelijk ontvingen wij van PFZW het bericht dat het fonds per 2022 de voorschotpremie afschaft. Deze voorschotpremie, met vooruitbetalen en verrekenen, gaf onvoldoende inzage waardoor factuurcontrole vaak lastig is. Om die reden heeft PFZW besloten de voorschotpremie af te schaffen en ontvangen werkgevers met werknemers die aangesloten zijn bij het pensioenfonds PFZW vanaf 2022 de PFZW …

Nieuws

Bijverdiengrens studenten ook in 2021 vervallen

Wegens de coronacrisis geldt ook voor het jaar 2021 geen grens voor bijverdienen. Zo kunnen studenten dit jaar bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studielening of studiefinanciering. Meer uren werken zonder consequenties In de vakantie maken veel werkgevers gebruik van vakantiekrachten om de zomerdrukte op te vangen. Vaak zijn dit studenten met een …

Nieuws

Belastingdienst verstuurt beschikkingen Wtl 2020

Sinds 3 juni verstuurt de Belastingdienst de beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2020. Heeft de werkgever recht op één of meerdere tegemoetkomingen over 2020? Dan ontvangt hij de beschikking Wtl vóór 1 augustus 2021. In de beschikking staat het bedrag dat de werkgever zal ontvangen voor de loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Dit …

Nieuws

Subsidie praktijkleren aanvragen tot en met 16 september

Bedrijven of instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen sinds 2 juni tot en met 16 september 2021 een aanvraag indienen voor de subsidie praktijkleren voor het studiejaar 2020-2021. De subsidie kan per jaar aangevraagd, na afloop van de begeleiding in het studiejaar. De subsidie is bedoelt als tegemoetkoming voor de kosten die een …

Nieuws

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Daarom krijgen ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald.  Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. …

Nieuws

BIK-regeling vervangen door verlagen werkgeverspremie

De BIK-regeling (Baangerelateerde Investeringskorting) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt namelijk dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. In dat geval moeten ondernemers de eventueel ontvangen steun terugbetalen. Ondernemers lopen in dat geval ook het risico dat zij, …

Nieuwe corona-noodsteun voor Apeldoornse ondernemers
Nieuws

Aanvraag corona-noodsteun Apeldoornse ondernemers geopend

Het corona-noodsteunpakket van de gemeente voor ondernemers in de gemeente Apeldoorn is vanaf woensdag 26 mei om 9.00 geopend. Ondernemers kunnen vanaf dat moment een aanvraag doen voor maximaal twee soorten tegemoetkoming en advies om met hun onderneming te overleven of om een gat te overbruggen in de crisis. Alles staat op www.apeldoorn.nl/voorondernemers. De gemeente wil …