Welcom to our archive

Our Archive

Nieuws

Betalingsvoorstel Belastingdienst einde uitstel eerste 3 maanden

De Belastingdienst heeft een brief verzonden aan de ondernemers waarvan het bijzonder uitstel wegens Corona voor de eerste 3 maanden afloopt. Verlengt u het uitstel niet? Dan krijgt u na de zomer een betalingsvoorstel van de Belastingdienst voor de openstaande belastingschuld. U hoeft dus nu nog niet te betalen. Zorg er wel voor dat de …

Nieuws

Nieuwe medewerker: Marjolein van den Noort

Marjolein van den Noort is sinds kort werkzaam bij ons kantoor en stelt zich graag aan u voor. Mijn naam is Marjolein van den Noort – Lieferink en ik ben 30 jaar oud. Ik woon samen met mijn man en 2 zoons in het mooie Twello. Mijn hobby’s zijn bakken, lezen, zwemmen en leuke dingen …

Nieuws

Tegemoetkoming NOW 2.0

Het coronavirus heeft nog steeds grote gevolgen voor onze samenleving en economie. Om daarin te ondersteunen heeft de overheid maandag 6 juli de tweede aanvraagperiode voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) opengesteld voor aanvragen. Werkgevers kunnen hier tot en met 31 augustus een aanvraag (laten) indienen. De regeling is open voor alle werkgevers en …

Nieuws - Tips

Vrije ruimte 2020 WKR stijgt tijdelijk naar 3%

Sinds 1 januari 2020 is de vrije ruimte WKR (werkkostenregeling) 1,7 procent voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Voor het bedrag boven € 400.000 geldt een percentage van 1,2.  De staatssecretaris verhoogt  de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever eenmalig en tijdelijk naar 3 procent …

Nieuws

Tegemoetkoming vaste lasten MKB

Vanaf dinsdag 30 juni 12.00 uur kan de TVL aangevraagd worden op deze website met behulp van e-herkenning of DigiD. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de Coronacrisis. Het betreft dezelfde sectoren die zijn vastgesteld voor de TOGS regeling. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u minimaal …

Mededeling - Nieuws

Schriftelijke arbeidsovereenkomst i.v.m. WAB

Op 1 januari 2020 trad de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking. Om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen moet de werknemer een vast contract hebben. Dit vaste contract moet schriftelijk zijn vastgelegd. De lage premie geldt niet voor oproepkrachten die een contract voor onbepaalde tijd hebben. Omdat het niet altijd lukt …

Nieuws

Update steunpakket 2.0

Vandaag is bekend gemaakt dat een aantal voorwaarden voor steunpakket 2.0 zijn gewijzigd na overleg van het kabinet met de sociale partners. Hier volgt een korte samenvatting. De termijn van het gehele steunpakket 2.0 wordt verlengd met 1 maand van 1 september naar 1 oktober. De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) wordt verhoogt van maximaal …

Nieuws

Noodpakket voor banen en economie 2.0

Dinsdag 19 mei heeft de overheid weer enkele versoepelingen aangekondigd. Helaas kunnen niet alle ondernemers weer aan het werk. Woensdag 20 mei is er een nieuw / gewijzigd steunpakket gepresenteerd. Het eerste pakket was voor een periode van 3 maanden (maart / april / mei), maar gaat doorlopen onder (deels) gewijzigde voorwaarden. Hieronder treft u …

Nieuws

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Bedrijven in sectoren die in het eerste pakket gebruik konden maken van de TOGS (€ 4.000 tegemoetkoming) komen nu in aanmerking voor deze nieuwe regeling. De TOGS geldt tot 15 juni, maar kan tot 26 juni worden aangevraagd. De TVL kan vanaf half juni worden aangevraagd en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni. Er …

Nieuws

Verlenging en aanpassing tegemoetkoming loonkosten (NOW)

De huidige regeling wordt verlengd, maar er vinden wel enkele wijzigingen plaats. Highlights verlenging: De nieuwe regeling kan vanaf 6 juli (streven) worden aangevraagd Voorwaarde blijft dat er minimaal 20% omzetverlies moet zijn De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor een periode van 3 maanden, startend op 1 juni, 1 juli, of 1 augustus De regeling …