Welcom to our archive

Our Archive

Nieuws

Update van de regelingen voor u als ondernemer

Dinsdag 21 april heeft de Minister President bekend gemaakt dat bijna alle maatregelen worden verlengd tot 19 mei, met uitzondering van basisscholen, kinderopvang en buitensport tot 12 jaar. Wat betekent dit voor u? Er gaan geruchten dat er aan de maatregelen wordt gewerkt. Dit heeft de overheid ook toegezegd in de eerste aankondiging van maatregelen. …

Nieuws

Andere regelingen

Sierteeltsector Ondernemers in de sierteeltsector en delen van de voedingstuinbouw met een forse omzetdaling mogen aanspraak maken op een aanvullend steunpakket van 600 miljoen euro. Binnen deze omzetschaderegeling is de eerste 30% van de totale omzetdaling voor rekening van de onderneming, de overige 70% wordt door de staat gecompenseerd. Fritesaardappeltelers Deze bedrijven hebben het moeilijk nu de …

Nieuws

Waar heb ik recht op als zorgonderneming?

Tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten kunnen van zorgverzekeraars een maandelijkse continuïteitsbijdrage krijgen. Die is bedoeld als compensatie voor omzetverlies tijdens de coronacrisis. De bijdrage zal naar verwachting liggen tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed. Het …

Nieuws

Hoe ziet het met de betaling van belastingen?

De plicht om op tijd aangifte te doen blijft bestaan, maar de betaling van de betreffende belasting mag met 3 maanden worden uitgesteld. Aanvragen kan middels 1 online formulier voor (bijna) alle belastingen. Wanneer kan ik uitstel aanvragen? Uitstel aanvragen kan zodra je (naheffings)aanslag hebt gekregen. Als de Belastingdienst het aanvraagformulier binnen heeft, wordt de …

Nieuws

NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Basis voor deze regeling is het behouden van banen en inkomens door zoveel mogelijk werknemers aan het werk te houden. De regeling is ook bedoeld voor de DGA die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en voor recent gestarte ondernemers die voor 1 maart 2020 minstens 1 maand omzet hebben gedraaid. Het percentage van verlies in …

Nieuws

TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)

Ondernemers die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen kunnen eenmalig een gift van € 4.000 ontvangen. Wat als mijn SBI-code er niet tussen staat? De lijst met sectoren (SBI-code) die hier gebruik van kunnen maken wordt regelmatig uitgebreid. Basis voor de aanvraag is de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De tegemoetkoming is per onderneming …

Nieuws

TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Deze regeling bestaat uit 2 delen: aanvullende uitkering tot bijstandsniveau en bedrijfsfinanciering tot maximaal € 10.157. Er zijn de afgelopen periode geen wijzigingen geweest. Het verzoek blijft om slechts beroep te doen op het aanvragen van de uitkering als het echt noodzakelijk is. De aanvraag loopt via de gemeente waarin u woont en moet met …

Nieuws

Reiskostenvergoeding tijdens Corona

Op dit moment werken veel werknemers in Nederland thuis. Zij hoeven hiervoor dus niet te reizen voor hun werk. Als een werknemer langdurig afwezig is en een vaste reiskostenvergoeding ontvangt, mag de werkgever maximaal 6 weken aaneengesloten deze vergoeding doorbetalen. De reden van afwezigheid doet er niet toe. Vakantie, ziekte, verlof of langdurig thuiswerken (i.v.m. …

Nieuws

Welke regelingen zijn er voor u als ondernemer?

In dit bericht lichten we de volgende regelingen uit: – NOW- regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) – TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren – TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)  – Uitstel betaling belastingen NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) Wat houdt de NOW-regeling in?Dit is een compensatie voor u als werkgever met personeel, die meer dan 20% omzetverlies verwacht. …

Belasting - Nieuws

Uitstel van betaling belasting wegens Corona

Vanaf heden is het mogelijk uitstel van betaling voor aanslagen aan te vragen via een online formulier: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis Er blijft gelden dat moet worden gewacht tot er een aanslag binnen is, maar vervolgens kan er in 1 keer voor alle soorten aanslagen IB, VPB, OB, en LH worden aangevraagd. Dit is op basis van DigiD. …