Tot en met 15 september 2023 bestaat de gelegenheid om een aanvraag in te dienen voor de Subsidieregeling Praktijkleren, geldig voor het studiejaar 2022-2023. Deze subsidie, specifiek ontwikkeld voor werkgevers die betrokken zijn bij de begeleiding van leerlingen, deelnemers of studenten, biedt tevens ondersteuning in de vorm van een vergoeding voor de loon- of begeleidingskosten van promovendi en technologische ontwerpers in opleiding (toio’s).

Voorwaarden en Toepassing
Voorwaarden voor het verkrijgen van deze subsidie variëren afhankelijk van de categorie binnen het onderwijs. Voor een uitgebreid overzicht van deze voorwaarden verwijzen wij u graag naar onze officiële website, rvo.nl.

Financiële Aspecten
De hoogte van de subsidie betreft maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats. In gevallen waarin het totale aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, zal dit budget proportioneel over de ingediende aanvragen worden verdeeld. Hierdoor kan het subsidiebedrag lager uitvallen dan het genoemde maximum van € 2.700. Dit patroon heeft zich in voorgaande jaren gemanifesteerd.

Aanvraagproces
De aanvraagperiode voor de Praktijkleren-subsidie loopt vanaf 2 juni 2023 tot en met 15 september 2023. Wij willen u erop attenderen dat het indienen van uw aanvraag mogelijk is via RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Het inloggen vereist eHerkenning op minimaal niveau 3, met machtiging voor RVO-diensten op niveau eH3. Uiterlijk eind december zullen alle ingediende aanvragen door RVO worden beoordeeld, en naar verwachting zult u medio december in kennis worden gesteld van de uitkomst. Bij positieve beoordeling kan de subsidie binnen twee weken na kennisgeving worden verwacht.

Uitbestedingsmogelijkheid aan Salariszaken
Voor uw gemak bieden wij de optie om de aanvraagprocedure te laten verzorgen door Salariszaken. De kosten voor deze dienst bedragen € 100,- (exclusief btw) per aanvraag.