Belasting - Nieuws

Uitstel van betaling belasting wegens Corona

Vanaf heden is het mogelijk uitstel van betaling voor aanslagen aan te vragen via een online formulier: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis Er blijft gelden dat moet worden gewacht tot er een aanslag binnen is, maar vervolgens kan er in 1 keer voor alle soorten aanslagen IB, VPB, OB, en LH worden aangevraagd. Dit is op basis van DigiD. …

Nieuws

Update NOW

Highlights: Omzetdaling minstens 20% over een aaneengesloten periode van 3 maanden (maart, april en mei); De omzetverwachting over de maanden maart, april en mei moet vergeleken worden met 25% van de jaaromzet van 2019. De daling die hieruit voorkomt moet worden opgegeven bij de aanvraag; Werkgevers zijn verplicht werknemers loon door te betalen Tegemoetkoming betreft …

Nieuws

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn 27 maart bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni. Vanuit de Tozo kunnen …

Nieuws

Tegemoetkoming schade COVID-19

Mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, in branches die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen vanwege COVID-19, kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 16.30 uur een aanvraag indienen voor een directe, eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro, vrijgesteld van belastingen. De tegemoetkoming is vrij te besteden. De tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven, zowel met als zonder …

Mededeling

Loonaangifte eerder ivm NOW

De belastingdienst vraagt om de aangifte loonheffingen op tijd in te dienen. De werkgever hoeft deze nog niet te betalen, er kan uitstel aangevraagd worden. UWV heeft de gegevens uit de aangiften loonheffingen nodig voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze noodmaatregel is bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren, zodat zij hun werknemers …

Vacature

Vacature relatiebeheerder

Voor het versterken van ons huidige team, zoeken wij; Relatiebeheerder met enkele jaren ervaring (40 uur per week) Ben je gek op ondernemen en heb je een MBO of HBO opleiding Bedrijfsadministratie gevolgd? Dan moet je absoluut bij Verseput solliciteren! Verseput administratie en belastingadviseurs is gevestigd op een prachtige zichtlocatie aan de Deventerstraat 67 in …

Nieuws

Noodpakket ZZP’ers

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Meer specifiek gelden de volgende eisen: gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd woonachtig en rechtmatig verblijvend …

Nieuws

Tegemoetkoming kinderopvang

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet …

Nieuws

Noodpakket liquiditeitssteun

Uitstel van betaling belasting De aanvraag van bijzonder uitstel van betaling kan normaal gesproken pas worden gedaan indien er eerst een betalingsonmacht is aangekondigd. Deze voorwaarde is vervallen. Als wij uitstel voor u aanvragen hebben wij enkel de aanslag nodig waarvoor u uitstel wenst. De plicht blijft om regulier aangifte te doen, hiervoor wordt geen …

Nieuws

Noodpakket personeel

Voorwaarden Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies; De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met …