Nieuws

NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Basis voor deze regeling is het behouden van banen en inkomens door zoveel mogelijk werknemers aan het werk te houden. De regeling is ook bedoeld voor de DGA die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en voor recent gestarte ondernemers die voor 1 maart 2020 minstens 1 maand omzet hebben gedraaid. Het percentage van verlies in …

Nieuws

TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)

Ondernemers die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen kunnen eenmalig een gift van € 4.000 ontvangen. Wat als mijn SBI-code er niet tussen staat? De lijst met sectoren (SBI-code) die hier gebruik van kunnen maken wordt regelmatig uitgebreid. Basis voor de aanvraag is de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De tegemoetkoming is per onderneming …

Nieuws

TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Deze regeling bestaat uit 2 delen: aanvullende uitkering tot bijstandsniveau en bedrijfsfinanciering tot maximaal € 10.157. Er zijn de afgelopen periode geen wijzigingen geweest. Het verzoek blijft om slechts beroep te doen op het aanvragen van de uitkering als het echt noodzakelijk is. De aanvraag loopt via de gemeente waarin u woont en moet met …

Nieuws

Reiskostenvergoeding tijdens Corona

Op dit moment werken veel werknemers in Nederland thuis. Zij hoeven hiervoor dus niet te reizen voor hun werk. Als een werknemer langdurig afwezig is en een vaste reiskostenvergoeding ontvangt, mag de werkgever maximaal 6 weken aaneengesloten deze vergoeding doorbetalen. De reden van afwezigheid doet er niet toe. Vakantie, ziekte, verlof of langdurig thuiswerken (i.v.m. …

Nieuws

Welke regelingen zijn er voor u als ondernemer?

In dit bericht lichten we de volgende regelingen uit: – NOW- regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) – TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren – TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)  – Uitstel betaling belastingen NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) Wat houdt de NOW-regeling in?Dit is een compensatie voor u als werkgever met personeel, die meer dan 20% omzetverlies verwacht. …

Belasting - Nieuws

Uitstel van betaling belasting wegens Corona

Vanaf heden is het mogelijk uitstel van betaling voor aanslagen aan te vragen via een online formulier: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis Er blijft gelden dat moet worden gewacht tot er een aanslag binnen is, maar vervolgens kan er in 1 keer voor alle soorten aanslagen IB, VPB, OB, en LH worden aangevraagd. Dit is op basis van DigiD. …

Nieuws

Update NOW

Highlights: Omzetdaling minstens 20% over een aaneengesloten periode van 3 maanden (maart, april en mei); De omzetverwachting over de maanden maart, april en mei moet vergeleken worden met 25% van de jaaromzet van 2019. De daling die hieruit voorkomt moet worden opgegeven bij de aanvraag; Werkgevers zijn verplicht werknemers loon door te betalen Tegemoetkoming betreft …

Nieuws

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn 27 maart bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni. Vanuit de Tozo kunnen …

Nieuws

Tegemoetkoming schade COVID-19

Mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, in branches die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen vanwege COVID-19, kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 16.30 uur een aanvraag indienen voor een directe, eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro, vrijgesteld van belastingen. De tegemoetkoming is vrij te besteden. De tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven, zowel met als zonder …

Mededeling

Loonaangifte eerder ivm NOW

De belastingdienst vraagt om de aangifte loonheffingen op tijd in te dienen. De werkgever hoeft deze nog niet te betalen, er kan uitstel aangevraagd worden. UWV heeft de gegevens uit de aangiften loonheffingen nodig voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze noodmaatregel is bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren, zodat zij hun werknemers …