Je hebt nog iets minder dan een maand de tijd voor de investeringsaftrek 2023. De investeringsaftrek is een van de mogelijkheden om als ondernemer geld te besparen. Graag geven we je niet alleen een reminder, maar nemen we ook nog even een keer mee in wat de investeringsaftrek inhoudt en de hoogte hiervan in 2023. 

Wat is de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een regeling waarmee jij als ondernemer minder belasting hoeft te betalen. Een deel van het bedrag dat wordt geïnvesteerd, mag worden afgetrokken van de winst. Hiermee kan je dus geld besparen. Er zijn in Nederland drie verschillende soorten, namelijk: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL. We behandelen in dit artikel enkel de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

De investeringsaftrek voor zzp’ers

Investeer je als zzp’er in een bedrijfsmiddel boven de € 450,00? Dan mag je van de Belastingdienst een deel van je aanschaf  aftrekken van de winst. Je bespaart da dus geld door te investeren. De investeringsregeling is een extra fiscale regeling voor zzp’ers. Zo krijg je als zzp’er ook nog de mogelijkheid om je bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld een laptop, af te schrijven. Bij afschrijving van bedrijfsmiddelen mogen investeringen onder de € 450,00 (excl. BTW) in één keer van de belasting worden afgetrokken. Investeringen boven de € 450,00 dienen in delen (dus over een aantal jaar) van de belasting worden afgetrokken. Neem contact met ons op als je hier meer vragen over hebt.

De kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Heb je als zzp’er geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel, zoals een laptop, bedrijfsauto of kantoormeubelen? Dan kan je gebruik maken van de kleinschaligheidsaftrek, mits je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Je voldoet aan deze voorwaarde als je bedrijf deelneemt aan het economisch verkeer en winst maakt;
 • Het bedrijf is gevestigd in Nederland;
 • Er wordt minstens € 2.601,00 per jaar geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen;
 • De maximale investering in bedrijfsmiddelen, om in aanmerking te komen voor de KIA, is € 353.973,00
 • In een bedrijfsmiddel moet minimaal een bedrag van € 450,00 zijn geïnvesteerd. Heb je minder dan € 450,00 uitgegeven bij aanschaf? Dan betreft dit ‘reguliere zakelijke kosten’. Deze kosten mogen na aanschaf van het bedrijfsmiddel worden afgetrokken van de belasting.

Hoogte investeringsaftrek in 2023

Investeringsbedrag Aftrek KIA
€0,00 – €2.600 0%
€2.601 – €63.716 28%
€63.717 – €117.991 €17.841
€117.992 – €353.973 €17.841 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de €117.991
€353.974 of hoger 0%

De hoogte van de aftrek in 2023 is afhankelijk van het bedrag dat je hebt geïnvesteerd. Van de investering wordt een bepaald percentage genomen. Enkele bedragen en percentages:

 • Bij een investering  van minder dan € 2.600 is de investeringsaftrek € 0,00.
 • Bij een investering van € 2.601 tot en met € 63.716 is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 28%.
 • Bij een investering van € 63.717 tot en met € 117.991 bedraagt de investeringsaftrek € 17.841. Dit is de maximale investeringsaftrek, dus het maximale bedrag dat door een zzp’er mag afgetrokken worden van zijn winst.
 • Wordt er door de zzp’er meer geïnvesteerd dan € 117.991 en niet meer dan € 353.973? Dan moet van het bedrag boven € 117.991 7,56% van het bedrag van de maximale investeringsaftrek, dus 7,56% van € 17.841, in mindering worden gebracht. Bij een investering van meer dan € 117.991 is de investeringsaftrek dus lager dan € 17.841 (het maximale bedrag).
 • Wordt er door de zzp’er meer geïnvesteerd dan € 353.974? Dan is de investeringsaftrek € 0,00.

De kleinschaligheidsaftrek als een zzp’er een bedrijf heeft met anderen

Heb jij met anderen een bedrijf? Dan gelden er wat betreft de KIA andere regels. Is het bedrijf een vennootschap onder firma (vof) of maatschap? Bij het bepalen van de kleinschaligheidsinvestering wordt er dan gekeken naar de totale investering die door het samenwerkingsverband is gedaan.

Uitzonderingen op de kleinschaligheidsinvesteringsregeling

Niet alle door zzp’ers aangeschafte bedrijfsmiddelen worden door de Belastingdienst gezien als aftrekposten. Er zijn een aantal uitzonderingen. Er is dan geen recht op investeringsaftrek.

 • Investeringen in bedrijfsmiddelen als woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden en effecten;
 • Voertuigen die niet voor beroepsvervoer zijn bestemd
 • Voor verhuur bestemde bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor de KIA. Ze komen wellicht nog wel in aanmerking voor andere soorten investeringsaftrek
 • Gaat een zzp’er voor een investering een verplichting aan met een van zijn bloedverwanten of met iemand die tot zijn huishouden behoort? Dan heeft hij geen recht op investeringsaftrek;
 • Bedrijfsmiddelen die door de zzp’er worden overgebracht van zijn privévermogen naar het vermogen van zijn bedrijf.

Vragen of hulp nodig? Ons team staat voor je klaar.