UWV verstuurt uiterlijk 14 maart 2022 de voorlopige berekeningen 2021 van tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Werkgevers die hier recht op hebben ontvangen een brief met de specificaties. In deze voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel (LIV) of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2021 die tot en met 31 januari 2022 zijn gedaan.

Controleer de berekening

Klopt de voorlopige berekening niet of missen er nog gegevens? Controleer dan eerst de ingediende aangiften loonheffingen 2021. Als je onjuistheden vindt, heb je nog tot en met 1 mei 2022 de tijd om correctieberichten in te dienen. Correctieberichten na 1 mei 2022 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening die je uiterlijk 31 juli ontvangt.

Wanneer de ingediende aangiften wél kloppen en  je toch nog vragen hebt, bel dan UWV Telefoon Werkgevers 088-8989295 . Op de voorlopige berekeningen staat bij ‘Ons kenmerk’ een nummer. Houd dit nummer bij de hand als je belt.

Geen voorlopige berekening ontvangen

Het kan zijn dat de werkgever geen voorlopige berekening heeft ontvangen, terwijl hij deze wel had verwacht. Ook dan kun je contact opnemen met UWV Telefoon Werkgevers.

Meer weten?

Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 055 579 1170. Ook kun je een e-mail sturen naar info@verseput.nl. We helpen je graag op weg!

Bron: salariszaken.nl