Vanaf de derde aanvraagperiode NOW zal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet meer meetellen als omzet. Als u als ondernemer TVL heeft ontvangen, wordt uw omzet die u opgeeft voor de NOW dus lager. Voor de eerste en tweede aanvraagperiode blijft de TVL wel als omzet gelden.

Derde en vierde aanvraagperiode

Deze wijziging is in voordeel van de ondernemer. Het percentage omzetverlies wordt namelijk hoger, omdat de TVL niet meetelt als omzet. Hierdoor wordt de definitieve tegemoetkoming mogelijk hoger. Het voorschot dat ondernemers hebben ontvangen, blijft ongewijzigd. U kunt uw percentage omzetverlies voor de derde en vierde aanvraagperiode aanpassen bij de aanvraag van de definitieve berekening. 

Heeft u nog geen NOW aangevraagd in de derde (oktober, november, december 2020) of vierde (januari, februari, maart 2021) aanvraagperiode? Dan kunt u alsnog een aanvraag doen tot en met 16 juli 2021. Bel hiervoor met de UWV Telefoon NOW.

Vijfde aanvraagperiode NOW

De vijfde aanvraagperiode NOW loopt van april t/m juni 2021. Heeft u hiervoor al een tegemoetkoming aangevraagd? Dan kunt u eenmalig het percentage verwacht omzetverlies in uw voorschotaanvraag aanpassen. Dit geeft u telefonisch door aan UWV. Let op:

  • Als u de aanvraag vóór 1 juni 2021 heeft gedaan, kan dit t/m 16 juli 2021
  • Bij aanvragen vanaf 1 juni 2021 kan dit tot 6 weken na de beslissing op uw aanvraag.

U kunt er ook voor kiezen het voorschot ongewijzigd te laten en bij de definitieve berekening het juiste percentage in te vullen.

Meer weten?

Neem dan gerust contact op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 055 579 1170. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@verseput.nl. We helpen u graag op weg.