Bedrijven of instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen sinds 2 juni tot en met 16 september 2021 een aanvraag indienen voor de subsidie praktijkleren voor het studiejaar 2020-2021.

De subsidie kan per jaar aangevraagd, na afloop van de begeleiding in het studiejaar. De subsidie is bedoelt als tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie bedoelt als tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De regeling is vooral gericht op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

De werkgever krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

De voorwaarden voor de subsidieregeling Praktijkleren verschillen per onderwijscategorie. Bekijk de voorwaarden hier.

Gevolgen Coronavirus

Sommige werkgevers kunnen als gevolg van de coronamaatregelen te maken hebben gehad met gedwongen sluiting. Voor deze bedrijven brengt RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Dit geldt ook voor bedrijven die niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten omdat de normale bedrijfsvoering niet verantwoord was in combinatie met de richtlijnen van het RIVM

Het maximale subsidiebedrag is €2700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Aanvragen van de subsidie Praktijkleren kan online. Bekijk hier de stappen om je aanvraag te regelen.

Meer weten? 

Neem dan gerust contact op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 055 579 1170. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@verseput.nl. We helpen u graag op weg.