Recentelijk ontvingen wij van PFZW het bericht dat het fonds per 2022 de voorschotpremie afschaft. Deze voorschotpremie, met vooruitbetalen en verrekenen, gaf onvoldoende inzage waardoor factuurcontrole vaak lastig is. Om die reden heeft PFZW besloten de voorschotpremie af te schaffen en ontvangen werkgevers met werknemers die aangesloten zijn bij het pensioenfonds PFZW vanaf 2022 de PFZW nota alleen nog achteraf.

Alleen betalen wat u aanlevert
Per 1 januari 2022 betalen werkgevers de pensioenpremie niet meer vooruit. Uw klant(en) ontvangen achteraf een factuur op basis van de pensioengegevens die u maandelijks namens uw klant(en) aanlevert.

Makkelijker de premiefactuur checken
Het afschaffen van de voorschotten maakt de factuur overzichtelijker en makkelijker te checken. PFZW factureert uw klant(en) vanaf 2022 alleen nog waarover u pensioenaangifte heeft gedaan. 

Afwijkende facturen vanaf december
Door de overgang naar achteraf betalen, zien de facturen er vanaf december anders uit. PFZW informeert u en uw klant(en) hier dit jaar over.

Op tijd en volledig aanleveren wordt nog belangrijker
Het wordt extra belangrijk dat u op tijd en volledig pensioenaangifte doet als de voorschotpremie vervalt. Alleen dan kan het pensioenfonds op basis van de juiste gegevens de pensioenopbouw en -premie berekenen en de premie factureren aan uw klant(en).

Meer weten?

Neem dan gerust contact op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 055 579 1170. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@verseput.nl. We helpen u graag op weg.