De Stichting PAWW heeft de premie voor het derde WW-jaar voor 2022 vastgesteld op 0,2 procent. Dit is beduidend lager dan de premie van 0,4% in 2021. Daarmee gaat de stichting in tegen de verwachtingen. De gezonde financiële positie van het fonds en aanhoudende lage werkloosheid spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van die bijdrage voor het ‘derde WW-jaar’.

Vooral de ontwikkeling van de PAWW-uitkeringen en het vermogen zijn van invloed op de deelnemersbijdrage voor het jaar 2022. Hoe lager het aantal verwachte uitkeringen en risico’s en hoe hoger het vermogen, hoe lager de benodigde bijdrage van de deelnemers. De huidige ontwikkelingen leiden tot de lagere deelnemersbijdrage in 2022.

De PAWW is een uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. De PAWW is even hoog als de wettelijke uitkeringen en duurt maximaal 14 maanden.

Nieuw percentage op tijd doorvoeren in software

Voor salarissoftwarebedrijven is het van belang dat zij het nieuwe percentage ruim voor de eerste salarisverwerkingen van 2022 doorvoeren in hun software. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de juiste aangifte op basis van het  nieuwe bijdragepercentage vanaf de eerste salarisverwerking van 2022 en informeren hun werknemers over de aangepaste premie.

Meer weten?

Neem dan gerust contact op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 055 579 1170. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@verseput.nl. We helpen u graag op weg.