De lage WW-premie wordt per 1 augustus 2021 verlaagd van 2,7 naar 0,34 procent. De hoge WW-premie gaat omlaag van 7,7 naar 5,34 procent.

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over het tijdpad van het wetsvoorstel tot intrekking Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en de verlaging van de Awf-premies.

Het streven is het wetsvoorstel tot intrekking van de BIK uiterlijk 24 juni aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Om de achterliggende doelstellingen van de BIK toch zoveel mogelijk te realiseren, wil het kabinet de vrijvallende middelen inzetten om de AWf-premies voor 2021 te verlagen.

De ministeriële regeling waarin deze verlaging per 1 augustus wordt geregeld, wordt nu getoetst op uitvoerbaarheid en zal het kabinet naar verwachting 24 juni 2021 kunnen vaststellen en vervolgens publiceren in de Staatscourant. Softwareleveranciers en uitvoeringsinstanties kunnen dan tijdig hun systemen aanpassen.

Per 1 en 16 augustus

De verlaging gaat in per 1 augustus voor werkgevers met een loonaangifte per maand en per 16 augustus voor werkgevers die per  vier weken aangifte doen.

Lagere WW-premies

De AWf-premies worden, naar verwachting, als volgt vastgesteld.

De lage premie over het loon van werknemers met een vast contract wordt verlaagd van 2,7 procent naar 0,34 procent. Het premiepercentage over het loon van andere werknemers wordt verlaagd van 7,7 procent naar 5,34 procent. Daarmee blijft het wettelijk vastgelegde verschil van 5%-punt tussen beide percentages gehandhaafd.

Meer weten?

Neem dan gerust contact op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 055 579 1170. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@verseput.nl. We helpen u graag op weg.