Vanaf volgend jaar kunnen btw-ondernemers geen aangifte meer doen in het oude portaal van de Belastingdienst. Het nieuwe portaal ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’, stelt eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 bij het inloggen verplicht. Voor eenmanszaken geldt een uitzondering; zij kunnen nog met DigiD inloggen.

Hoe kan een ondernemer btw-aangifte doen?

Ondernemers kunnen op drie verschillende manieren btw-aangifte doen bij de Belastingdienst:

  1. Met administratiesoftware. Hierbij is het belangrijk dat de software een rechtstreekse koppeling met de Belastingdienst heeft. Dit wordt ook wel een system2system-koppeling genoemd. En kiest een ondernemer ook voor software met Standard Business Reporting (SBR) dan worden gegevens op een eenduidige manier vastgelegd en snel verwerkt worden door de Belastingdienst.
  2. Via een belastingadviseur. Belastingadviseurs helpen bij het doen van een correcte btw-aangifte en bij het insturen van de aangifte via hun eigen software.
  3. Direct via Mijn Belastingdienst Zakelijk op de website van de Belastingdienst. Een eenmanszaak kan inloggen met DigiD of eHerkenning. Is het bedrijf een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bv, dan logt de ondernemer verplicht in met eHerkenning.

Wat is eHerkenning precies?

eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel waarmee ondernemers veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij meer dan 500 overheidsinstanties. Zowel eenmanszaken als rechtspersonen kunnen eHerkenning gebruiken. eHerkenning kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Om btw-aangifte te kunnen doen bij de Belastingdienst heeft de ondernemer betrouwbaarheidsniveau 3 nodig.

Hoe vraag je eHerkenning aan?

eHerkenning kan een ondernemer aanvragen via een erkende eHerkenningsleverancier en is gebaseerd op de inschrijving van het bedrijf bij de KvK. Het aanvragen van eHerkenning duurt enkele werkdagen. Dit verschilt per leverancier. De verwerkingstijd van een aanvraag is afhankelijk van wat er in het Handelsregister is opgenomen en de aangeleverde gegevens.

Wanneer een ondernemer eHerkenning alleen gebruikt voor het doen van zijn btw-aangifte, dan is ook het speciale Belastingdienst EH3 inlogmiddel mogelijk. De ondernemer kan dan compensatie voor de gemaakte kosten aanvragen. Het is niet mogelijk om met dit middel in te loggen bij de andere overheidsorganisaties zoals de RVO.

Wat kost eHerkenning?

eHerkenning is niet gratis. Om ondernemers tegemoet te komen, is er een compensatieregeling. Alle ondernemers die eHerkenning alléén nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften via Mijn Belastingdienst Zakelijk kunnen gebruikmaken van de regeling. Eenmanszaken kunnen kosteloos aangifte doen met DigiD.

Een ondernemer kan de compensatieregeling aanvragen wanneer hij het inlogmiddel ‘Belastingdienst EH3 inlogmiddel’ aanvraagt of aangevraagd heeft. Hiermee krijgt hij maximaal twee keer € 24,20 inclusief btw gecompenseerd. De compensatieregeling loopt van november 2020 tot en met juli 2022 en kan worden aangevraagd via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor een reguliere eHerkenning, die dus ook nodig is voor ondernemingen die zelf de aangifte VPB of de loonaangifte doen, is er geen compensatieregeling.

Is eHerkenning nodig bij uitbesteding van de btw-aangifte?

Wanneer een belastingadviseur de aangifte voor een ondernemer doet, heeft de ondernemer zelf geen eHerkenning nodig. Een belastingadviseur heeft bij eHerkenning wel een machtiging nodig zodat de adviseur namens de ondernemer btw-aangifte kan doen met eHerkenning. Op eherkenning.nl staat meer informatie over machtigen voor eHerkenning.

Meer weten?

Neem dan gerust contact op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 055 579 1170. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@verseput.nl. We helpen u graag op weg.