Welcom to our archive

Our Archive

Nieuws

KIJK GOED of uw aangifte volledig is, voor u hem verstuurt!

De Belastingdienst start vanaf 2 maart met de publiekscampagne voor de aangifte inkomstenbelasting 2016. Dit jaar staat de juistheid en volledigheid van de aangifte centraal.

Nieuws

Teruggaaf btw bij oninbare vorderingen gewijzigd

Per 1 januari 2017 zijn er nieuwe regels voor oninbare vorderingen.

Voorheen diende u als leverancier de betaalde btw terug te vragen, door een apart verzoek in te dienen bij de Belastingdienst, zodra het zeker is dat de vordering (gedeeltelijk) oninbaar is.