Iedereen die werkt of een uitkering ontvangt heeft recht op vakantiegeld. Maar wanneer krijg je dat vakantiegeld nou precies? En hoeveel is dat dan? We lopen dit met je door en geven je nog wat slimme tips hoe jouw vakantiegeld op een slimme manier te besteden.

 

Hoeveel vakantiegeld ontvang je en wanneer?

Het vakantiegeld, ook wel vakantiebijslag/-toeslag genoemd, is meestal 8% van het brutoloon. Over het algemeen wordt dit eind mei uitgekeerd. Het vakantiegeld wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar. Als je baan stopt word het opgespaarde bedrag meteen uitbetaald.

 

Wat is jouw netto vakantiegeld?

Stel, je verdient 12 maanden lang € 2.000 bruto per maand. Dan heb je per maand € 160 bruto vakantiegeld opgebouwd. Dit komt neer op € 1920 bruto voor het gehele jaar. Al deze bedragen zijn bruto, dus moet er nog belasting over betaald worden. De hoogte van de belasting hangt af van de hoogte van je inkomen. In de tabel zie je een indicatie van netto bedragen bij verschillende inkomens. In deze berekening gaan we er van uit dat je 12 maanden lang hetzelfde inkomen hebt gehad. Indien je minder hebt gewerkt zal het nettobedrag lager zijn.

bruto maandloon bruto vakantiegeld netto vakantiegeld zonder loonheffingskorting netto vakantiegeld met loonheffingskorting
1500 1440 900 1300
2000 1920 1200 1150
2500 2400 1500 1400
3000 2880 1800 1450
3500 3360 2100 1650
4000 3840 2400 1900
4500 4320 2700 2150

 

Vakantiegeld bij een uitkering

Ontvang je een uitkering? Dan heb je ook recht op vakantiegeld. Het percentage vakantiegeld verschilt per uitkering. Bij bijvoorbeeld een bijstandsuitkering wordt 5% van het nettobedrag opzijgezet voor de vakantietoeslag. Bij een AOW-uitkering gaat het om vaste bedragen.

 

Vakantiegeld en belastingen

Het Nederlandse belastingstelsel heeft twee belastingschijven. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je moet afdragen. Het belastingtarief tot € 73.031 is 36,96%, vanaf € 73.031 is dit 49,5% (2023). De werkgever houdt hier al rekening mee en houdt elke maand een passend deel van het inkomen in. Echter komt het vakantiegeld bovenop het inkomen en het kan zijn dat het daardoor deels of zelfs volledig in een bepaalde belastingschijf valt, dit wordt bijzonder tarief genoemd.

 

Heffingskortingen

Ook heb je recht op heffingskortingen, namelijk de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze verlagen de belasting. Vanaf een bepaald inkomen gaan deze heffingskortingen ook omlaag. De heffingskortingen worden maandelijks verrekend.

Omdat het vakantiegeld bovenop het reguliere loon komt, kan het zijn dat de heffingskortingen aan het einde van het jaar lager uitvallen. Dan moet er geld extra worden terugbetaald. Om dat te voorkomen wordt er over het vakantiegeld een extra verrekeningspercentage toegepast.

Verrekeningspercentages loonheffingskorting
Inkomen Verrekeningspercentage loonheffingskorting
Tot € 10.698 0%
€ 10.698 tot € 11.600 -8,23%
€ 11.600 tot € 21.483 -29,86%
€ 21.483 tot € 22.661 -3,09%
€ 22.661 tot € 37.692 3,01%
€ 37.692 tot € 73.032 12,61%
€ 73.032 tot € 124.520 6,51%
Vanaf € 124.520 0%

 

Per jaar of per maand?

Als je in loondienst bent krijg je over het algemeen één keer per jaar het vakantiegeld uitbetaald. Er zijn werkgevers die er voor kiezen om het vakantiegeld maandelijks uit te betalen. Ook jongeren met een bijbaan en uitzendkrachten krijgen over het algemeen per maand het vakantiegeld uitbetaald. Uit Nibud-onderzoek blijkt dat mensen die één keer per jaar het vakantiegeld ontvangen het geld bewuster besteden. Zij gebruiken dit bijvoorbeeld om te sparen. Als je het vakantiegeld maandelijks ontvangt, wordt het niet meer gezien als extraatje, maar als onderdeel van het maandelijks loon en dus wordt gezien en dus makkelijker wordt uitgegeven.

 

Hoe kan je jouw vakantiegeld slim besteden?

Het is uiteraard niet verplicht om het vakantiegeld aan een vakantie uit te geven. Er zijn meerdere manieren om dit geld slim te besteden, denk bijvoorbeeld aan:

  • Geen vakantieplannen? Of misschien nu nog even niet? Zet het geld dan apart op een spaarrekening, zo geef je het minder gemakkelijk uit;
  • Is jouw financiële buffer op peil zodat je verwachte kosten kunt betalen? Zo niet? Vul deze dan aan met het vakantiegeld. Better be safe then sorry;
  • Grote aankopen op de planning zoals een auto of huis? Zet het geld dan apart zodat je dit hier voor kunt gebruiken;
  • Investeer om kosten te besparen. Investeer bijvoorbeeld (een deel van) het vakantiegeld aan het energiezuinig maken van jouw woning. Zo bespaar je op lange termijn energiekosten;
  • Schulden of betalingsachterstand? Gebruik dan (een deel van) het vakantiegeld om deze weg te werken;
  • Zijn jouw inkomsten wisselend? Zet het vakantiegeld dan opzij, zo heb je altijd wat extra’s achter de hand voor maanden met minder inkomsten.