De vrije ruimte in de werkkostenregeling stijgt in 2023 naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. De stijging naar 3% is een eenmalige verhoging en vervalt weer in 2014. Dan geldt het percentage van 1,92%.

In het Belastingplan 2023 is al een structurele verhoging van de vrije ruimte over € 400.000 van de fiscale loonsom opgenomen van 0,22%, waardoor het percentage 1,92% wordt. Over het meerdere loonsom is de vrije ruimte 1,18%.

De verhoging naar 1,92% betekende al een extra onbelaste vergoedingsmogelijkheid tot maximaal € 880. Met de verhoging naar 3% geeft het de mogelijkheid om in 2023 nog eens maximaal € 4.320 extra onbelast te vergoeden. Deze maximale onbelaste vergoedingsmogelijkheid van totaal € 5.200 wordt bereikt vanaf een fiscale loonsom van € 400.000.