Voor ondernemingen met een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar, is het binnenkort tijd om actie te ondernemen om verschuldigde belastingrente over de verschuldigde vennootschapsbelasting te voorkomen. Hetzelfde geldt voor particulieren die verwachten inkomstenbelasting te moeten betalen over 2021.

Dien uw verzoek tijdig in

Zowel ondernemingen als particulieren kunnen belastingrente in rekening gebracht krijgen, als zij belasting moeten bijbetalen. Om dit te voorkomen is het van belang dat u tijdig voldoende heeft betaald via een voorlopige aanslag. Dien op tijd, en uiterlijk vóór 1 mei 2022, bij de Belastingdienst een verzoek om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting over het jaar 2021 in. Is er al een voorlopige aanslag 2021 opgelegd, maar is deze naar verwachting te laag? Laat deze aanslag dan vóór 24 maart 2022 bijstellen.

Let op negatieve spaarrente

Let goed op, want bij verschillende banken krijgt u geen rente meer vergoed over het aanwezige saldo op bank- en spaartegoeden. Bij een bepaald bedrag moet u in voorkomende gevallen zelfs rente betalen om te mogen sparen. Er is dan sprake van een zogeheten negatieve spaarrente.  Zorg dan dat u zo snel mogelijk uw (voorlopige) aanslagen aanvraagt en betaalt. Dit voorkomt dat u (onnodig) rente betaalt op uw spaartegoeden en ook nog eens belastingrente moet betalen aan de Belastingdienst.

Wacht niet te lang met uw aanslag

De Belastingdienst brengt rente in rekening als de (voorlopige) aanslag te lang op zich heeft laten wachten door toedoen van de belastingplichtige. Met andere woorden: belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente door de Belastingdienst. Blijkt uit een (voorlopige) aanslag dat u vennootschaps- of inkomstenbelasting moet betalen? Dan bent u (de belastingplichtige) over dat bedrag mogelijkerwijs belastingrente verschuldigd. Met ingang van 1 juli 2022 (de eerste dag na afloop van zes maanden na afloop van het (boek)jaar waarop de aanslag betrekking heeft) berekent de Belastingdienst belastingrente. Dit eindigt op de dag die ligt voor de dag waarop de aanslag uiterlijk betaald moet zijn, normaliter zes weken na dagtekening van de aanslag. Is er sprake van een gebroken boekjaar? Dan wordt er belastingrente in rekening gebracht vanaf de eerste dag van de zevende maand die volgt op de afloop van het boekjaar. Wordt een aanslag binnen zes maanden na afloop van het boekjaar opgelegd? Dan bent u geen belastingrente verschuldigd.

Betaal een belastingaanslag op tijd

De Belastingdienst brengt invorderingsrente in rekening als u een belastingaanslag te laat betaalt. Vanaf het moment van het verlopen van de betalingstermijn (normaliter zes weken na dagtekening van de aanslag) tot aan de dag van betaling rekent de Belastingdienst invorderingsrente. Betaal uw aanslagen daarom altijd op tijd!

Rentepercentage

Voor de vennootschapsbelasting wordt voor de belastingrente aangesloten bij het wettelijke rentepercentage voor handelstransacties, met een minimum van 8%(!). Voor de overige belastingen, waaronder de inkomstenbelasting, en voor de invorderingsrente, wordt aangesloten bij het wettelijke rentepercentage voor niet-handelstransacties. Daarbij geldt een minimumpercentage van 4%.

Tijdelijke verlaging belasting- en invorderingsrente

In verband met de coronacrisis is de invorderingsrente tijdelijk (tot en met 30 juni 2022) verlaagd naar 0,01%. Daarnaast geldt van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 een belastingrente van 4% voor alle belastingen, dus ook voor de vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de belastingrente voor vennootschapsbelasting weer 8%.

Kunnen we je helpen?

Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 055 579 1170. Ook kun je een e-mail sturen naar info@verseput.nl. We helpen je graag op weg!

Bron: abab.nl