Vanaf 1 juli volgend op een belastingjaar brengt de Belastingdienst belastingrente in rekening. Dit betekent dat de belastingrente over 2023 begint te lopen vanaf 1 juli 2024, indien de belastingaanslag na deze datum wordt opgelegd. Het percentage belastingrente voor aanslagen vennootschapsbelasting is per 1 januari 2024 verhoogd van 8% naar 10%, en voor de inkomstenbelasting is het percentage gestegen van 6% naar 7,5%. De hoogte van de belastingrente is dus afhankelijk van het type belasting dat u dient te betalen.

U kunt belastingrente voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen die de te betalen belasting zo nauwkeurig mogelijk benadert. De Belastingdienst kan namelijk geen belastingrente in rekening brengen over het bedrag dat vóór 1 juli 2024 op de voorlopige aanslag 2023 is betaald.

Indien wij gewoonlijk voor u de voorlopige aanslagen aanvragen, verzoeken wij u vriendelijk om eventuele wijzigingen in de te verwachten winst of uw inkomen tijdig aan ons door te geven, uiterlijk op 15 april 2024. Op die manier kunnen wij zorgen voor een nieuwe voorlopige aanslag.