Betalingen gedaan aan personen die geen ondernemers zijn of bij jou in dienst zijn? Dan heb je hier waarschijnlijk kwitanties van ontvangen. Wist je dat het belangrijk is om deze uitbetaalde bedragen te melden bij de Belastingdienst? Dit wordt ook wel aangeduid als IB47. 

Wat is IB47?

Met IB47, een handige regeling van de Belastingdienst, kunnen mensen zonder BTW-ID hun gewerkte uren laten uitbetalen. Je kunt er tot maximaal drie keer per jaar gebruik van maken, waardoor het ideaal is voor flexibel werk en tijdelijke klussen. Geen gedoe met een eigen BTW-nummer, gewoon snel en gemakkelijk je verdiende geld ontvangen. IB47 maakt het zowel voor werkenden als opdrachtgevers eenvoudig en flexibel.

Wat moet je aanleveren?

Bij het invullen van IB47-meldingen moet je belangrijke gegevens verzamelen en vermelden. Dit omvat de identificatie en verificatie van de persoon die recht heeft op de betaling, zoals naam, adres en geboortedatum. Daarnaast dien je de uitbetaalde bedragen en eventuele kostenvergoedingen op te geven. In sommige situaties ben je echter niet verplicht bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld als de Belastingdienst van mening is dat de inspanning niet opweegt tegen de waarde van de informatie. Ook kan de Belastingdienst bepaalde gegevens vrijstellen, zoals wanneer Nederland geen belastingrechten heeft over specifieke informatie.

Wanneer moet je een IB47-melding doen?

Jaarlijks moet je de gegevens en informatie verstrekken. Dit doe je na afloop van het betreffende kalenderjaar, maar uiterlijk op 31 januari. De Belastingdienst heeft deze gegevens nodig voor de vooraf ingevulde aangifte (VIA) van de vermoedelijke belastingbetaler.

Sommige administratieplichtigen geven er de voorkeur aan om maandelijks gegevens door te geven. De Belastingdienst kan toestemming verlenen om gedurende het jaar al gegevens en informatie aan te leveren, maar dit is niet verplicht. In het eerste jaar van de regeling is tussentijdse aanlevering nog niet mogelijk. Alle administratieplichtigen moeten dan jaarlijks de gegevens verstrekken, ook als dit wat onhandig is. Dit geldt ook voor administratieplichtigen die eerder tussentijdse aanlevering hebben toegepast met het IB-47 formulier.