De onbelaste vaste reiskostenvergoeding mag de komende maanden mogelijk toch worden doorbetaald. Echter is er per 1 oktober 2021 wel een voorwaarde toegevoegd.

Nieuwe voorwaarden

Had een werknemer vóór 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht op een vaste onbelaste reiskostenvergoeding op basis van 5 werkdagen of meer? Dan tellen de thuiswerkdagen van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 mee voor het 128-dagen criterium. Bepalend zijn het reispatroon en de daarop gebaseerde hoogte van de vaste onbelaste reiskostenvergoeding die werden verwacht vóór 13 maart 2020. Hierbij tellen dagen van ziekte, vakantie, sabbatsverlof en zorgverlof niet mee als reisdag.

Na 1 oktober

Na 1 oktober 2021 tellen alleen de daadwerkelijke reisdagen mee als reisdag. Naast het 128-dagen criterium moet de werknemer ook 214 dagen werken per kalenderjaar. Als de werknemer aan deze voorwaarden voldoet, kun je de vaste onbelaste reiskostenvergoeding doorbetalen in de periode oktober tot en met december 2021.

Meer weten?

Neem dan gerust contact op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 055 579 1170. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@verseput.nl. We helpen u graag op weg.