Vanaf 2030 wilt het kabinet dat de automobilist gaat betalen per gereden kilometer. Uiteraard moeten die kilometers wel juist geregistreerd worden. Belangrijke vraag hierbij is of we wel of geen kastje moeten gebruiken in de auto. 

Deze regeerperiode wil het kabinet de ‘wettelijke weg’ vrij maken om in 2030 een systeem van ‘betalen naar gebruik’ in te voeren, beter bekend als ‘rekeningrijden’. De huidige belasting op het bezit van de auto wordt dan afgeschaft en er wordt betaald per gereden kilometer. Het moet de dalende inkomsten uit autobelastingen opvangen en de CO2-uitstoot terugdringen.

Bij dit systeem is de juiste registratie van de gereden km’s dus enorm belangrijk. Er werd onderzoek gedaan naar drie oplossingsrichtingen:

  1. Registratie van kilometers door voort te bouwen op de bestaande meetsystemen, met eventueel extra registratiemomenten.
  2. Een apparaat in de auto dat de kilometers bijhoudt, zonder daarbij GPS te gebruiken. Het kastje is aangesloten op de tellerstand en slaat de gegevens apart op.
  3. Een apparaat in de auto dat zelfstandig via GPS het aantal kilometers meet en registreert. Dit kastje geeft het aantal kilometers ook zelf door aan de Belastingdienst.

Het onderzoeksrapport laat zien dat er niet één oplossing is die het beste scoort op alle aandachtspunten. Aandachtspunten zijn: privacy, technische en organisatorische uitvoerbaarheid, gebruiksgemak en kosten en invoering op 1 januari 2030. De variant zonder ‘kastje’ in de auto is het meest gemakkelijk in te voeren tegen de laagste kosten, maar heeft wel een hoog frauderisico. De varianten waarborgen wel een kastje in de auto komt verlaagt het risico dat de automobilist de teller ’terugdraait’.

Het kabinet komt in het voorjaar met een besluit.

 

bron: rendement.nl