Per 1 april 2022 stopt het kabinet met het coronasteunpakket. Ondernemers kunnen dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke NOW, TVL en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Ook de tijdelijke vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) komt ten einde, het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.

Na het versoepelen van de coronamaatregelen en de daar bijhorende positieve economische vooruitzichten hebben ondernemers weer de kans om zonder beperkingen te ondernemen. Dat betekent ook dat er na twee jaar een einde komt aan de steunpakketten. Mede dankzij deze financiële steun draait de economie nu weer volop en is de werkloosheid zeer laag. In principe kunnen ondernemers weer zonder steun hun producten en diensten verkopen. Daarnaast stijgt de kans dat steun bij ondernemers terechtkomt die verlies lijden om een andere reden dan corona.

Welke maatregelen lopen wel door?

Een aantal specifieke regelingen voor ondernemers blijven wel gelden na het eerste kwartaal van 2022. Het gaat om de evenementengarantieregelingen, de tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en GO-C en de BMKB-C. De Qredits overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters lopen door tot eind juni 2022. Dat geldt ook voor de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen en de monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds.

Hoe zit het met schulden?

Ondanks de steunpakketten zijn er ondernemers en werkenden die zwaar zijn getroffen door de crisis en schulden hebben opgebouwd. Het kabinet ondersteunt hen met een gunstige betalingsregeling. Zo kan de opgebouwde belastingschuld in vijf jaar worden terugbetaald. Voor ondernemers met problematische schulden zijn er mogelijkheden om schuldhulpverlening te krijgen via de gemeente. Daarnaast ondersteunt het kabinet in de kern gezonde bedrijven met een hoge schuld door saneringsakkoorden kansrijker te maken. Dit betekent dat de Belastingdienst in de periode van 1 augustus 2022 tot 30 september 2023 genoegen neemt met hetzelfde uitkeringspercentage als andere schuldeisers, in plaats van het dubbele percentage dat normaal wordt gehanteerd.

Langetermijnvisie steun

De wetenschap dat corona niet zomaar verdwijnt én dat generieke steunmaatregelen op de lange termijn niet houdbaar zijn, betekent ook dat Nederland in het kader van corona in een open samenleving weer terug gaat naar reguliere economische verhoudingen. In maart komt het kabinet daarom met een uitwerking van de langetermijnaanpak van het coronavirus en de bijbehorende langetermijnvisie op steun. Daarbij gaat het kabinet ook in op de schuldenaanpak van ondernemers. Er wordt gezocht naar een gezonde balans in de samenleving tussen risico’s voor de overheid en ondernemers.

Kunnen we je helpen?

Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 055 579 1170. Ook kun je een e-mail sturen naar info@verseput.nl. We helpen je graag op weg!

Bron: rijksoverheid.nl