Het kabinet is van plan om belasting te gaan heffen over het werkelijke rendement in box 3. In het coalitieakkoord is afgesproken om dit stelsel in 2025 in te voeren. Echter heeft het kabinet, op basis van een onderzoek van Capgemini, besloten dit uit te stellen tot 2026. De overbruggingswetgeving volgens de zogenaamde spaarvariant blijft daarom een jaar langer bestaan. Spaarders blijven tijdens de overbruggingsfase vrijweg geen belasting betalen in box 3 als het rendement op spaargeld op het huidige lage niveau blijft. De budgettaire derving van het uitstel us eenmalig €385 miljoen. Deze derving is meegenomen in de augustusbesluitvorming. 

De uitspraak over box 3 van de Hoge Raad eind december 2021 heeft drug gelegd op het tijdspad. Om deze reden is besloten om opnieuw een extern onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van het tijdspad. Uit het onderzoek volgt dat de al gesignaleerde risico’s zijn toegenomen en dat er aanvullende risico’s zijn bijgekomen. Een succesvolle implementatie in 2025 Capgemini dan ook niet realistisch.

Nieuw box 3 stelsel
Het kabinet wil belasting over inkomsten uit vermogen gaan heffen op basis van het werkelijk behaalde rendement. Uitgangspunt is dat je inkomsten verdient met je vermogen, zoals rente op spaargeld, of rendement op beleggingen. Er wordt momenteel nog gerekend met een vast percentage waar je belasting over betaald. Het kabinet wilt dit aanpassen, zodat je enkel belasting betaalt over de daadwerkelijke inkomsten uit vermogen.

Voor de de tussenliggende jaren werkt het kabinet aan een overbruggingswetgeving.