Tot uiterlijk 8 mei kunt u uw aangifte inkomstenbelasting (IB) 2020 invullen bij de Belastingdienst. Enkele coronamaatregelen zijn al vooraf ingevuld op de aangifte, maar sommige tegemoetkomingen niet. Hoe kunt u als ondernemer de bedragen van de ontvangen tegemoetkomingen en uitkeringen in de aangifte IB verwerken?

Om de economische gevolgen van de coronacrisis te verzachten, heeft het kabinet in 2020 een aantal maatregelen getroffen. Heeft u als ondernemer gebruik gemaakt van deze maatregelen? Dan heeft dat gevolgen voor uw aangifte IB 2020.

TOGS en TVL

Zo worden ondernemers die een TOGS (Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) of een TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) hebben ontvangen vrijgesteld en hoeven zij hierover geen inkomstenbelasting te betalen. Wel is het belangrijk dat deze tegemoetkomingen juist worden ingevuld op de aangifte. Voor hulp kunt u contact opnemen met ons kantoor.

TOZO

Voor de uitkering Tijdelijke overbrugging voor zelfstandige ondernemers (TOZO) geldt iets anders. Dit wordt wel gezien als inkomen voor de ondernemer. De Belastingdienst heeft de ontvangen bedragen al vooraf ingevuld. Wanneer de ondernemer een partner heeft, kan het zijn dat de TOZO-uitkering voor de helft meetelt voor het inkomen van de partner, met als gevolg dat de partner meer IB moet gaan betalen of minder IB terugkrijgt.

TOFA

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) wordt tevens als inkomen gezien. Deze is vooraf ingevuld op de aangifte.

Versoepeling urencriterium

Het urencriterium van 1225 uur is van 1 maart 2020 tot 30 september 2020 versoepeld. Mocht de ondernemer de uren niet hebben gehaald vanwege de coronacrisis dan mag hij er voor de aangifte IB toch vanuit gaan dat in deze periode 24 uur per week aan de onderneming is besteed.

Wilt u meer weten over het verwerken van de coronamaatregelen in uw aangifte IB? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen u graag op weg.