Op 18 maart is de vaststelling van TVL Q4 2020 gestart. 78.000 ondernemers ontvangen in de komende weken een vaststellingsverzoek en het resterende deel van de TVL Q4 tegemoetkoming. Tijdens deze vaststelling vindt ook de uitkering van het hogere vergoedingspercentage en de opslag Voorraad Gesloten detailhandel (VGD) plaats.

90% ontvangt vaststelling voor 25 maart

Het RVO verwacht dat voor donderdag 25 maart 90% van alle ondernemers een vaststellingsverzoek heeft ontvangen. De kans is dus groot dat alle ondernemers het vaststellingsverzoek inmiddels hebben ontvangen.

Zodra het RVO de opgevraagde gegevens juist en volledig heeft ontvangen, wordt gemiddeld 90% van de verzoeken binnen 3 weken beslist en betaald. Vaak gaat dat zelfs sneller, ongeveer 60 tot 70% zal naar waarschijnlijkheid binnen 1 tot 2 weken worden vastgesteld. Als ondernemers in een aanvullende controle terechtkomen, duurt dit vaak langer. Dan moeten er meer bewijsstukken worden aangeleverd. 

Meer steun voor ondernemers

RVO keert nog meer steun aan ondernemers uit. Deze maand is er in de nieuwe ronde van TVL Q1 al aan 48.000 ondernemers een voorschot voor het 1e kwartaal toegekend en betaald. Daarnaast hebben 10.000 ondernemers in de vaststelling van TVL 1 een nabetaling ontvangen. Op dit moment is RVO nog bezig met betalingen in de vaststelling van TVL 1 en Q2 en voorschotten in TVL Q1.

Heeft u hulp nodig bij het aanleveren van de juiste gegevens? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen u graag op weg.