Als de voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2021 niet juist is door onjuiste gegevens in de loonaangiften, dan kun je tot en met 1 mei 2022 correctieberichten insturen. De correcties die je indient na 1 mei 2022 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening van het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV.

De Belastingdienst verstuurt de definitieve berekening van de tegemoetkoming(en) uiterlijk 31 juli 2021 en betaalt de tegemoetkoming(en) binnen 6 weken.

Kloppen de gegevens in de aangiften loonheffingen wel, maar de voorlopige berekening niet? Of heb je geen voorlopige berekening gekregen, terwijl je deze wel verwachtte? Bel dan met UWV Telefoon Werkgevers: 0900 – 9295.

Meer weten?

Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 055 579 1170. Ook kun je een e-mail sturen naar info@verseput.nl. We helpen je graag op weg!

bron: salariszaken.nl