Mogelijk ontvangen belastingplichtigen in december al de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023, of andere aanslagen over 2023, met een dagtekening in januari 2023. De Belastingdienst verzoekt deze mensen om deze aanslagen pas te betalen ná de dagtekening in 2023. 

Wanneer ze voor de dagtekening worden betaald, kan het namelijk zo zijn dat de systemen van de Belastingdienst de betaling niet kunnen verwerken en terugstort.

De uiterste betaaldatum is afhankelijk van de betaalwijze. De juiste uiterste datum waarop het totale aanslagbedrag op de rekening van de Belastingdienst moet staan, staat in de betaalinformatie. Indien een belastingplichtige gebruik maakt van termijnbetalingen, dan gelden daarvoor in de betaalinformatie vermelde uiterste betaaldatums.