Ondernemers met minimaal 30% omzetverlies kunnen vanaf maandagochtend 28 februari 2022, 09:00 uur een aanvraag bij de RVO doen voor de TVL voor het eerste kwartaal van 2022, meldt het ministerie van EZK.De aanvraagperiode voor de TVL Q1 2022 loopt tot en met donderdag 31 maart 2022, 17:00 uur. De RVO streeft er naar om de geautomatiseerde verwerking van aanvragen zo snel mogelijk te starten.

Hoewel de coronamaatregelen op dit moment worden afgebouwd, hebben ondernemers in het eerste kwartaal van 2022 nog veel beperkingen gekend. Daarom biedt het kabinet ook dit eerste kwartaal extra steun.

Voorwaarden

Ondernemers komen in aanmerking voor TVL Q1 2022 als zij meer dan 30% omzetverlies lijden, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. In dat geval krijgt een ondernemer 100% subsidie voor het aandeel vaste lasten dat bij de sector hoort. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen is 550.000 euro. Voor niet-mkb-ondernemingen ligt het maximum op 600.000 euro. Een onderneming of groep verbonden ondernemingen kan maximaal 2,3 miljoen euro aan steun voor vaste lasten ontvangen gedurende de hele coronaperiode. De TVL-regeling kan maandag open, omdat deze is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Zwangerschapsverlof TVL Q4 2021

De Europese Commissie heeft ook de hardheidsclausule zwangerschapsverlof voor TVL Q4 2021 goedgekeurd. Ondernemers die minimaal drie weken met zwangerschaps- en bevallingsverlof waren in beide referentiekwartalen (vierde kwartaal 2019 én eerste kwartaal 2020) hebben toch TVL voor het vierde kwartaal 2021 kunnen aanvragen. Met de goedkeuring van de Europese Commissie voor deze hardheidsclausule, kan RVO deze aanvragen in behandeling nemen.

Bron: accountancyvanmorgen.nl, rvo.nl