Tot en met 16 september 2022 17:00 uur kunt u nog een aanvraag doen voor de subsidieregeling praktijkleren voor het schooljaar 2021-2022. De aanvraag dient u in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Biedt u een praktijk- of werkleerplaats aan? Dan kan u in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren. Het maximale subsidiebedrag is €2.700. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

Aanvraag van de subsidie
De subsidie vraagt u na afloop van de begeleiding van het studiejaar aan. Dit doet u per studiejaar.

Tegemoetkoming
De subsidie die u ontvangt is een tegemoetkoming van de kosten die u maakt voor de begeleiding van de student stagiair. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.