Uiterlijk 31 juli 2019 krijgen werkgevers een beschikking van de Belastingdienst waarin staat hoeveel LIV ( lage-inkomensvoordeel) en LKV (loonkostenvoordeel) voor het kalenderjaar 2018.

Werkgever die in 2018 recht hadden op de tegemoetkomingen uit de WTL ( Wet tegemoetkomingen loondomein) ontvangen een beschikking van de belastingdienst. Hierin staat vermeld hoeveel zij ontvangen over 2018.

Werkgever moeten de gegevens van elke werknemer controleren (zoals het aantal verloonde uren, jaarloon en gemiddelde uurloon). Werkgevers moeten de uren in de beschikking controleren met de uren uit de loonadministratie. Als er gegevens niet kloppen dan kan de werkgever binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken.

Werkgevers krijgen uiterlijk 11 september uitbetaald.