Vanaf 1 januari 2020 kunnen naast natuurlijke personen ook B.V.’s, verenigingen en stichtingen een beroep doen op de kleineondernemersregeling (KOR). In plaats van het bedrag van de verschuldigde BTW gaat het bedrag van de omzet per kalenderjaar hierbij als uitgangspunt gelden. Op het moment van schrijven van dit artikel is nog niet bekend hoe hoog de omzet mag zijn om de nieuwe regeling te mogen toepassen.

De positie van de ondernemer die een beroep doet op de KOR gaat hierdoor ook veranderen: hij wordt van een BTW-belaste ondernemer een BTW-vrijgestelde ondernemer. Verzoekt een ondernemer om toepassing van de omzetvrijstelling, dan mag hij geen BTW in rekening brengen aan zijn afnemers. De aan hem in rekening gebrachte BTW kan hij ook niet aftrekken. Ook hoeft hij geen BTW-aangifte meer te doen. Ondernemers die de vrijstelling al per 1 januari 2020 willen gaan toepassen moeten dit uiterlijk 20 november 2019 aan de inspecteur melden.