Per 1 juli 2019 komen de wettelijke vakantie-uren te vervallen als de werknemer ze niet heeft opgenomen.

Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.

Het wettelijk  aantal vakantiedagen per jaar is 4 x het aantal uren dat iemand per week werkt. Stel iemand werkt 36 uur per week , dan heeft  de werknemer recht op 144 vakantie-uren per jaar.

De werknemer moet elk jaar het wettelijke aantal vakantie-uren kunnen opnemen.

Als de werkgever meer vakantie-uren met de werknemer afspreekt dan noemen we dit bovenwettelijke vakantie-uren. Deze uren vervallen pas na 5 jaar.