Per 1 juli 2019 stijgen de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon (WML) met 1,23% in vergelijking met 1 januari 2019.

Dit is vastgesteld door het minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Van 22 jaar naar 21 jaar

Niet alleen de hoogte van het wettelijk minimumloon wijzigt. Ook de leeftijd waarop de werknemer minimaal recht heeft op het wettelijk minimumloon verandert. Voortaan moet al vanaf de leeftijd 21 jaar in plaats van 22 jaar het wettelijk minimumloon betaald worden.

Leeftijd % van min. Loon Per maand
21 jaar en ouder 100% € 1635,60
20 jaar 80% € 1308,50
19 jaar 60% € 981,35
18 jaar 50% € 817,80
17 jaar 39,50% € 646,05
16 jaar 34,50% € 564,30
15 jaar 30% € 490,70