Wettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin hij ze heeft opgebouwd. De vakantiedagen die de werknemer in 2017 heeft opgebouwd en niet heeft opgenomen, vervallen per 1 juli 2018.

In de volgende gevallen vervallen de niet opgenomen vakantiedagen na 5 jaar:

  • Als de werknemer niet in staat was de vakantiedagen op tijd op te nemen. Bijvoorbeeld omdat hij daarvoor te ziek was. Of omdat de werkgever het de werknemer onmogelijk maakte om (genoeg) vakantie op te nemen.
  • Als de werknemer vakantiedagen vóór 1 januari 2012 heeft opgespaard.
  • Als de werknemer bovenwettelijke vakantiedagen heeft. Vakantiedagen die bovenop het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar komen.

Wilt u graag het gehele artikel lezen? Klik dan hier.