Met ingang van 1 januari 2018 komen de loonkostenvoordelen ter vervanging van de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.

Er komen 4 loonkostenvoordelen:

 1. LKV oudere werknemer
  • 56 jaar of ouder, maar onder AOW-leeftijd en afkomstig uit een uitkeringssituatie
  • maximaal € 6.000 per jaar
  • maximaal 3 jaar
 2. LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • WIA-uitkering of is vanuit onderzoek UWV voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard
  • maximaal € 6.000 per jaar
  • maximaal 3 jaar
 3. LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerde
  • Bijvoorbeeld Wajong- of WSW-indicatie Wet sociale werkvoorziening
  • maximaal € 2.000 per jaar
  • maximaal 3 jaar
 4. LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
  • WIA-uitkering
  • maximaal € 6.000 per jaar
  • maximaal 1 jaar

Per werknemer krijgt u één loonkostenvoordeel uitbetaald. Hierbij geldt dat de hoogste wordt uitbetaald. De loonkostenvoordelen moeten in de aangifte loonheffingen worden aangevraagd.

Let op: de loonkostenvoordelen over 2018 worden pas in 2019 uitbetaald.

Mocht u op dit moment gebruikmaken van een van deze premiekortingen, dan heeft u vanaf 1 januari 2018 recht op een van de vier loonkostenvoordelen voor de resterende periode dat er nog recht zou zijn voor de premiekorting.

Met ingang van 1 januari 2018 komt er ook een nieuwe jaarlijkse tegemoetkoming bij, namelijk het jeugd-LIV.

Leeftijd

31-12-2017

Jeugd-LIV per werknemer per verloond uur Maximaal jeugd-LIV

per werknemer

per jaar

18 € 0,23 € 478,40
19 € 0,28 € 582,40
20 € 1,02 € 2.121,60
21 € 1,58 € 3.286,40

Dit inkomstenvoordeel is er om de extra loonkosten voor werkgevers te compenseren vanwege de verhogingen van het minimumloon. Het gaat om werknemers die het wettelijke minimumjeugdloon ontvangen in de leeftijd van 18 t/m 21 jaar. Het jeugd-LIV is afhankelijk van de leeftijd en het aantal verloonde uren. Hierboven staat een tabel met de bedragen voor een indicatie.

Neem voor de volledige voorwaarden van deze loonkostenvoordelen contact op met ons kantoor.