In de maand mei / juni wordt het vakantiegeld weer uitbetaald. Dit is 8% van het bruto salaris. Over eventueel overwerk wordt ook vakantiegeld berekend.

Voor vakantiegeld geldt echter een bijzonder tarief.  Hoe hoog dit bijzonder tarief is, is afhankelijk van het jaarsalaris.