Vandaag is bekend gemaakt dat een aantal voorwaarden voor steunpakket 2.0 zijn gewijzigd na overleg van het kabinet met de sociale partners. Hier volgt een korte samenvatting.

De termijn van het gehele steunpakket 2.0 wordt verlengd met 1 maand van 1 september naar 1 oktober.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) wordt verhoogt van maximaal € 20.000 naar maximaal € 50.000.

In de NOW wordt een extra bepaling opgenomen voor collectieve ontslagen (20 of meer werknemers). Er zal een korting van 5% op de totale subsidie berekend worden, tenzij er een akkoord is of er mediation is aangevraagd. De bestaande extra korting van 50 % bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt.