Op 1 januari 2020 treedt de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking.

Om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen moet de werknemer een vast contract hebben. Dit vaste contract moet schriftelijk zijn vastgelegd.

De lage premie geldt niet voor oproepkrachten die een contract voor onbepaalde tijd hebben.

Omdat het altijd lukt om voor 1 januari 2020 door werkgever en werknemer een ondergetekende schriftelijke arbeidsovereenkomst / schriftelijke aanvulling te hebben in de salarisadministratie, geeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkgevers 3 maanden extra de tijd om dit te regelen.

Als voor 1 april 2020 geen schriftelijke arbeidsovereenkomst / aanvulling in de salarisadministratie aanwezig is moet er met terugwerkende kracht de hoge WW-premie worden toegepast.