Voor de DGA’s die advies nodig hebben bij het uitfaseren van de pensioenvoorziening, staat onze partner Next adviseurs en accountants voor u klaar.

Wij geven advies bij het maken van een keuze en wij kunnen voor u de afkoop of omzetting naar oudedagsverplichting (ODV) verzorgen.

Voor een speciale prijs ad € 1.695,00 verrichten wij de volgende werkzaamheden:

  • het maken van berekeningen (ultimo 2014 en 2015 en moment afkoop) op actuariële grondslagen;
  • het opstellen van de notulen afkoop;
  • het opstellen van een overeenkomst afkoop;
  • het maken van een fictieve echtscheidingsberekening;
  • het opstellen van een overeenkomst voor de (ex-)partner waarin wordt opgenomen dat de
  • (ex-)partner de pensioenaanspraken prijsgeeft;
  • het invullen van het informatieformulier afkoop of ODV voor de belastingdienst en regiebegeleiding.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met Reinier Bennink (Next adviseurs en accountants), telefoonnummer 055 – 579 07 31 of via mail rmbennink@nextaccountants.nl