In verband met de aanhoudende coronacrisis heeft het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een aantal keren verhoogd en de doelgroep uitgebreid. De Europese Commissie heeft op 15 maart negen uitbreidingen van de TVL Q1 2021 goedgekeurd, waaronder de verhoging van het subsidiepercentage naar 85%, de verlaging van de minimale vaste lasten, de openstelling voor grote bedrijven en een aantal uitbreidingen voor specifieke sectoren. Hier vindt u het complete overzicht. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de aanpassingen stapsgewijs uitvoeren.  

Nieuwe doelgroepen

Ondernemers die door de verlaging van de minimale vaste lasten in aanmerking komen en al een aanvraag hebben gedaan, hoeven niets te doen. De RVO verwerkt deze eaanvragen zo snel mogelijk. Grote bedrijven die voor het eerst in aanmerking komen voor de TVL kunnen nog geen aanvraag doen. Zij kunnen zich aanmelden voor updates over de openstelling. 

Vragen?

Heeft u vragen over de TVL of uw aanvraag? Neem dan gerust contact op met ons kantoor, we helpen u graag. Stuur een e-mail naar info@verseput.nl of bereik ons telefonisch via 055 579 1170.