Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben in te schrijven in het UBO-register.

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ ofwel de ‘uiteindelijke belanghebbende’. Het gaat om de persoon die de eigenaar of de zeggenschap heeft over een onderneming.

De UBO registratieplicht geldt voor:

  • (niet-beursgenoteerde) bv’s en nv’s;
  • overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
  • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
  • rederijen;
  • Europese naamloze vennootschappen (SEs);
  • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
  • Europees economisch samenwerkingsverbanden;
  • kerkgenootschappen