Vanaf 1 januari 2020 is de berekening voor de transitievergoeding veranderd. De werknemer heeft vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst al recht op een transitievergoeding bij ontslag. Werknemer heeft recht op 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag.

De verhoogde opbouw van werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn komt te vervallen.

Toevoegen andere looncomponenten

Bij het basis bruto maandsalaris telt u eventueel ander loon en de vakantiebijslag op.
Als ze van toepassing zijn worden de volgende vormen van salaris in de berekening meegeteld:

 • Bonussen;
 • Winstuitkeringen;
 • ploegentoeslagen;
 • overwerkvergoedingen;
 • variabele eindejaarsuitkeringen.

Kunt u als werkgever de transitievergoeding niet in 1 x betalen? Dan kunt u de transitievergoeding in termijnen betalen, verspreid over maximaal 6 maanden.  U bent als werkgever dan wel de wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend over het deel van de transitievergoeding dat nog niet is uitbetaald.

 

Voorbeeld 1: de arbeidsovereenkomst duurde 9 jaar en 5 dagen. Het bruto maandsalaris was € 3.000. Het bruto uurloon was € 20. De werknemer werkte 8 uur per dag.

 • Eerst wordt de vergoeding berekend over het aantal volledig gewerkte jaren: 9 jaar x (1/3 van € 3.000) = € 9.000.
 • Daarna wordt de vergoeding berekend over de laatste 5 dagen. Het totale salaris over de laatste 5 dagen is: 5 x 8 (gewerkte uren) x € 20 (bruto uurloon) = € 800.
  De berekening volgens de formule is: het bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst gedeeld door volledig maandsalaris, maal 1/3 bruto maandsalaris gedeeld door 12 (maanden). Oftewel  (800/ 3000) x (1000/12) =  22,22
 • Het totaal aan transitievergoeding is € 9.000 + € 22,22 = € 9.022,22

 

Voorbeeld 2: De werknemer wordt tijdens zijn proeftijd ontslagen. De arbeidsovereenkomst heeft in totaal 5 dagen geduurd. Het brutosalaris over deze 5 dagen is € 800. Dit wordt beschouwd als het loon per maand. De berekening is dan als volgt:

 • (€ 800 / € 800) x (1/3 x € 800)/12) = 1 x (€ 266,67/12) = € 22,22. De werknemer krijgt dus € 22,22 transitievergoeding voor de 5 dagen dat hij in dienst was.