Ondernemers die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen kunnen eenmalig een gift van € 4.000 ontvangen.

Wat als mijn SBI-code er niet tussen staat?

De lijst met sectoren (SBI-code) die hier gebruik van kunnen maken wordt regelmatig uitgebreid. Basis voor de aanvraag is de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De tegemoetkoming is per onderneming en niet per vestiging. Als je SBI-code niet op de lijst staat, maar meent toch in aanmerking te komen, dan kunt u dit bij ons melden. Wij kunnen hiervoor bij het RVO een verzoek voor indienen. Indien de SBI-code bij de KvK afwijkt van de werkelijkheid kunnen wij ook dit kenbaar maken middels een formulier. Inmiddels zijn al 17.000 meldingen binnengekomen, dus verwerking heeft tijd nodig.

Hoe verklaar ik dat ik een vestiging heb?

Er zijn aanvullende voorwaarden inzake de vestiging. U verklaart bij de aanmelding dat u een fysieke vestiging heeft. Indien dit niet blijkt uit de KvK inschrijving, dan moet u dit bij de aanvraag bewijzen in de vorm van een zakelijke huur- of koopovereenkomst of een foto van een eigen opgang bij de privé woning.

Hoe zit het met ondernemers in de zorg?

Zorgondernemers komen alleen voor deze maatregel in aanmerking als de verwachte omzetderving na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers meer dan € 4.000 bedraagt. Bekijk hier of u in aanmerking komt.