Naar verwachting kunnen mensen vanaf 1 maart 2021 de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aanvragen. De TONK is bedoeld voor mensen die een terugval hebben gehad in hun inkomsten als gevolg van het coronavirus en geen aanspraak kunnen maken op andere coronaregelingen. De regeling is onder meer bedoeld voor zelfstandigen die veel van hun opdrachten kwijt raakten, maar geen aanspraak kunnen maken op TOZO.

De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen ervoor kiezen om TONK met terugwerkende kracht toe te kennen. Zij kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de participatiewet. Naar verwachting gaan de TONK-loketten op 1 maart open.

Voor wie is de regeling bedoeld?

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

  • die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
  • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen,
  • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

Belangrijkste voorwaarden:

  • Gemeentes controleren of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft:
  • Vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen betaald worden.
  • Bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar privévermogen en niet naar vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).
  • Gemeenten mogen een vermogensgrens vast stellen. Dit kan per gemeente verschillen.
  • TONK is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar.

Aanvragen

Je kunt naar verwachting vanaf 1 maart 2021 TONK aanvragen bij je woongemeente. De uiterste aanvraagdatum is 31 juli 2021.

Heb je vragen over het aanvragen van de TONK regeling? Neem gerust contact op, we helpen je graag.

Stuur een mail naar info@verseput.nl

of bel 055 579 1170.