Per 1 januari 2017 zijn er nieuwe regels voor oninbare vorderingen.

Wijziging

Voorheen diende u als leverancier de betaalde btw terug te vragen, door een apart verzoek in te dienen bij de Belastingdienst, zodra het zeker is dat de vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. Vanaf 1 januari 2017 dient u uw vordering aan te merken als oninbaar, in ieder geval een jaar na de uiterste betaaldatum van de factuur. Het is niet meer nodig om een apart verzoek in te dienen voor teruggaaf. De teruggaaf kunt u in de btw-aangifte verwerken.

Toch ontvangen?

Wat moet u doen als u alsnog een bedrag ontvangt op de factuur waarvan u de btw al heeft teruggevorderd? Dit moet u dan weer aangeven op de aangifte. Zo betaalt u dat deel van de btw weer terug.

Lopende zaken

Bij facturen waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 ligt, geldt de één jaartermijn vanaf 1 januari 2017. Geef deze btw dus uiterlijk 1 januari 2018 in de aangifte aan. Is er al eerder zekerheid over de oninbaarheid van de vordering, dan mag u de btw uiteraard al in een eerdere aangifte terugvorderen.

Heeft u vragen over deze nieuwe regels of heeft u hulp nodig? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor via 055-5791170 of info@verseput.nl