De werkkostenregeling 2018

De vrije ruimte is de ruimte die u hebt om uw werknemers vergoedingen en verstrekkingen te doen. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de totale loonsom van het bedrijf. Deze vrije ruimte kan worden besteed aan onbelaste verstrekkingen en vergoedingen aan werknemers. Komen de vergoedingen boven de vrije ruimte, dan moet u over dat bedrag 80% belasting betalen.

Lees verderDe werkkostenregeling 2018