Welcom to our archive

Our Archive

Nieuws

BIK-regeling vervangen door verlagen werkgeverspremie

De BIK-regeling (Baangerelateerde Investeringskorting) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt namelijk dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. In dat geval moeten ondernemers de eventueel ontvangen steun terugbetalen. Ondernemers lopen in dat geval ook het risico dat zij, …