De ceremonie stond dit jaar op de voorgrond. De inhoud was minder belangrijk. Kenmerkend dit jaar was consolidatie en matiging. Een lichte stijging van de koopkracht van zo’n 0,6% voor ruim 80% van de bevolking.

0,6% x € 1.000 is € 6,00 om even een gevoel te krijgen.

Vogelvlucht;

  • 116 miljoen voor veiligheid
  • 275 miljoen in vier jaar voor verpleeghuiszorg
  • 75 miljoen voor de Belastingdienst
  • 2 miljoen voor de strijd tegen mensenhandel
  • 270 miljoen voor hogere salarissen in het basisonderwijs
  • Eigen risico in de zorg stijgt van 385 naar 400 euro
  • Zorgtoeslag wordt verhoogd met maximaal 130 euro
  • Economische groei verwachting met 2,5%
  • Werkloosheid daalt naar 390.000 mensen

Daarentegen gaan er ongeveer een miljoen mensen op achteruit. Deze mensen bevinden zich hoofdzakelijk in de groepen van sociale minima en ouderen.

Voor werkenden wordt de grootste plus verwacht. Voor deze groep gaat het om een koopkrachtstijging van 0,7%.

Ondernemers

Cijfers en getallen;

De ondernemersaftrekposten (zelfstandigen- en startersaftrek) blijven gehandhaafd op het niveau van 2017.

De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw stijgt licht van 5,4 naar 5,65%.

De 1e schijf van de Vennootschapsbelasting wordt verhoogd naar € 250.000.  Het kan dus zinvol zijn om winst in 2017 onder de € 200.000 te houden.

De tarieven van de inkomstenbelasting gaan in 2018 in de tweede en de derde schijf met 0,05 procentpunt omhoog. De tarieven van de vierde schijf gaan juist 0,05 procentpunt omlaag. De eerste, tweede én derde schijf worden bovendien verlengd.

Personeel

Werkgevers krijgen per 1 januari 2018 geen premiekorting meer voor het in dienst nemen van een oudere, arbeidsgehandicapte of arbeidsbeperkte werknemer, maar een loonkostenvoordeel (LKV). Dat kan duizenden euro’s per jaar schelen.

Regelgeving

Hier en daar wordt de regelgeving wat aangescherpt of afgeschaft. Zo wordt per 1 januari 2018 de btw-landbouwregeling afgeschaft, komen er nieuwe regels m.b.t. een faillissement en komt er een meer duidelijke definitie van laag btw-tarief 6% voor geneesmiddelen. En wilt u een casino starten? grijp dan uw kans in 2018.

De aanpak om cybersecurity te intensiveren is een positieve ontwikkeling die bijna alle ondernemers raakt met een uitgebreide database en cloudtoepassingen. Hopelijk dat justitie de pakkans ook eens gaat vergroten.

Kortom, allerlei maatregelen die, in het kader van het economisch herstel, voor de hand liggen. Het wachten is op het nieuwe kabinet.