Deze maand is het weer tijd voor de BTW aangifte van december of het 4e kwartaal 2017. Voor veel ondernemers weer een lastige klus.

Waar moet u zoal aan denken ?

 • De meeste ondernemers geven aan volgens het factuurstelsel, d.w.z. de factuurdatum op zowel de inkoop als de verkoopfactuur is bepalend voor het tijdvak waarin u de BTW aangeeft. Bijvoorbeeld; heeft u een factuur met datum 30 december 2017, dan geeft u deze BTW aan in het 4e kwartaal 2017 of indien u een maandaangifte doet, in de maand december 2017. Een factuur met datum 2 januari 2018 geeft u aan in het 1e kwartaal 2018 of in de maand januari 2018. TIP; moet u nog een verkoopnota maken voor de maand december, dan is een factuurdatum in januari 2018 handiger en verlegt u daardoor de BTW claim naar een volgend tijdvak.
 • Ondernemers met uitsluitend contante c.q. gepinde omzet, geven aan op basis van kasstelsel en daarbij is de datum van ontvangst bepalend.
 • De laatste aangifte van het jaar is tevens de “afrekening” van de BTW van het boekjaar 2017. Kortom maak een BTW aangifte op basis van cumulatieven en trek daarbij de reeds gedane aangifte bedragen af.
 • Denk ook aan een correctie voor privé gebruik auto en privé aandeel telefoon en accountantskosten.
 • Denk ook aan uw aangifte ICP, waarmee u de transacties binnen de EU verantwoordt.
 • Neem in de aangifte ook de BTW van uw oninbare vorderingen mee. Zorg wel voor een goede dossiervorming van uw gedane inspanningen om de vordering te ontvangen.
 • Doet u jaaraangifte, zorg dan dat deze uiterlijk 31 maart 2018 is ingediend en betaald.
 • Wellicht komt u in aanmerking voor de Kleine Ondernemers Regeling indien u per saldo minder dan € 1.883 dient te betalen, dan krijgt u belastingvermindering of wellicht behoeft u niets te betalen.
 • Misschien kunt u een gedeelte van de BTW bonnen van uw zakelijk gereden kilometers met uw privé auto terug vragen. Vraag bij ons de voorwaarden.
 • Heeft u zonnepanelen aangeschaft ? Denk aan het terugvragen van de BTW. Vraag bij ons de voorwaarden.
 • Denk ook aan een correctie van de BTW op verstrekkingen aan uw personeel. Vraag bij ons de voorwaarden.

Met behulp van boekhoudsoftware en het juiste advies van uw adviseur is de BTW aangifte een “fluitje van een cent”. Meer weten ? Vraag onze medewerkers, zij zijn u graag behulpzaam.