Wanneer u goederen en/of diensten levert aan ondernemers in andere EU-landen, dan moet u aan de Belastingdienst een opgaaf doen van uw intracommunautaire prestaties (ICP).

Eenvoudig

Onlangs hebben wij onze aangiftesoftware uitgebreid. Daardoor kunnen wij voortaan uw ICP-gegevens uit een csv- of een txt-bestand in onze software importeren. Wat betekent dat? De gegevens kunnen zo veel eenvoudiger worden verwerkt dan wanneer iemand alle gegevens moet knippen en plakken of zelfs handmatig moet invoeren in het aangifteprogramma. Vooral bij de uitgebreidere ICP-opgaven levert dit veel tijdsbesparing op.

Interesse?

Moet u regelmatig een ICP-opgaaf met een behoorlijke inhoud aanleveren bij de Belastingdienst? Vindt u dat dat werk u veel tijd kost? Dan kunnen wij u hierbij wellicht ontlasten. Heeft u interesse? Dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.